OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky elektronické prodejny  Zapalovace.cz
zákazník svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:

Provozovatel: Martin Hošek - MARHO, Moravská 726, Chropyně 768 11
IČO: 13415522

Územní a právní platnost
Nákupy v tomto obchodě lze realizovat pouze pro území České republiky, výhradně jejímiž zákony se obchody zde realizované řídí (zejména §52-57 občanského zákoníku).

Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží v dohodnutém termínu na adresu kupujícího. Objednávku může prodávající odmítnout, pokud kupující opakovaně odmítá odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na jiném plnění.

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést platnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Objednávka, uzavření smlouvy
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží.

Zrušení objednávky
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných závažných okolností. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník vždy neprodleně vyrozuměn. Kupující může objednávku nezávazně zrušit do 24hodin po jejím potvrzení (odeslání).

Poštovné, dopravní služby (způsob dodání zboží)
Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, nabo je možný osobní odběr. Zboží je možné zaslat jako balík do ruky .
U dodávek  Českou poštou účtujeme poplatek ve výši  149.-Kč .

Termín dodání
Zboží dodáváme běžně do max. 10 prac. dnů (není-li u zboží uvedeno jinak) od okamžiku přijetí objednávky. U dodávek až na dodanou adresu je potřeba vždy uvést do objednávky kontaktní telefonní číslo. Nepřijme-li objednatel objednanou zásilku, způsobí tím společnosti škodu, která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

Ceny, slevy
Všechny ceny jsou uváděny s DPH. K ceně se vždy připočítává poštovné (viz výše).


Záruka a reklamace
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Zákazník je povinen předat zboží prodávajícímu v originálním balení, s originálním dokladem o koupi (daňový doklad) a je povinen uvést také důvod reklamace. Pokud není u výrobku dodán záruční list s vyznačenou záruční dobou, činí tato doba 24 měsíců, není-li na daňovém dokladu vyznačena delší. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná datem uvedeným na daňovém dokladu. Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny normálním opotřebením, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem, mechanických poškozením třetí osobou nebo byl-li výrobek používám, nebo ošetřován v rozporu s návodem na použití a údržbu.


Vrácení zboží
Zboží je možno vrátit do 14-ti dnů od obdržení, v původním neporušeném obalu (je-li to možné), nepoškozené a nepoužité, ve 100% funkčním stavu s originálním dokladem o koupi. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Právní rámec
Provozovatel elektronického obchodu ZAPALOVACE.CZ neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací uveřejněných na těchto stránkách. Tyto jsou poskytovány s nejlepším vědomím provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou virem při stahování dat z jeho stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo informace zde uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů
Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.
Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky internetového obchodu nabývají účinnosti 1.7.2008 a ruší tím veškerá předchozí ustanovení. Provozovatel si vyhrazuje právo změny.

V Chropyni 11.12.2009

Martin Hošek
ZAPALOVACE.CZ

MmRmYWQ